Poland English Russian Ukrainian

Gotowe spółki komandytowe i spółki z o.o. na sprzedaż

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą gotowych spółek do kupienia: spółek z o.o., (Sp. z o.o.) spółek komandytowych  (Sp.k.) oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością spółek komandytowych  (Sp. z o.o. Sp.k.) utworzonych w trybie S24. 

Akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony został w oparciu o wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

Umowa spółki komandytowej została sporządzona w oparciu o wzorzec umowy spółki komandytowej określony w Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

 

Oferujemy na sprzedaż spółki z o.o. o następujących cechach:

Rok rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS: 2017 r. 2018 r. oraz 2019 r.

Spółki nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. Gwarantujemy notarialnie, że spółki nie posiadają zobowiązań.

Siedziba: Warszawa (Śródmieście).

Kapitał zakładowy: 5.000,- (pięć tysięcy) złotych pokryty w całości gotówką przez jedynego wspólnika, którym jest osoba prawna.

Przedmiot  działalności spółki: wszystkie prawem dopuszczalne pozycje z PKD.

Reprezentacja w spółkach z o.o.: członek zarządu samodzielnie, a w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch członków zarządu łącznie.

Spółki posiadają NIP, REGON oraz aktywny rachunek bankowy i zostały zgłoszone do Urzędu Skarbowego (NIP-8).