Poland English Russian Ukrainian

Gotowe spółki z historią

W stałej ofercie posiadamy gotowe spółki z historią utworzone i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 2018 rokiem, których data powstania może umożliwić Państwu zrealizowanie przedsięwzięć gospodarczych, dla których wymagane jest istnienie spółki przez określony czas.

Oferowane przez nas spółki założone przed 2018 rokiem posiadają pełną dokumentację od dnia utworzenia, jak również NIPREGON i aktywny rachunek bankowy.

Każda ze spółek ma rozpoczętą i na bieżąco prowadzoną księgowość.

W każdej ze spółek założonych przed 2018 rokiem oferujemy nabycie 100% udziałów.

 

Copyright © 2019 Spółki Na Sprzedaż. Wszelkie prawa zastrzeżone design by GreenMouse

ul. Żurawia 43 lok.111 00-680 Warszawa
+48 575 333 593 +48 22 350 79 10 info@spolki24.com