Poland English Russian Ukrainian

Gotowe spółki z historią

W stałej ofercie posiadamy gotowe spółki z historią utworzone i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 1988 rokiem, których data powstania może umożliwić Państwu zrealizowanie przedsięwzięć gospodarczych, dla których wymagane jest istnienie spółki przez określony czas.

Oferowane przez nas spółki założone przed 1988 rokiem posiadają pełną dokumentację od dnia utworzenia, jak również NIP, REGON i aktywny rachunek bankowy.

Każda ze spółek ma rozpoczętą i na bieżąco prowadzoną księgowość.

W każdej ze spółek założonych przed 1988 rokiem oferujemy nabycie 100% udziałów.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo także: