Poland English Russian Ukrainian

Sprzedaż spółek z o.o.

Giełda spółek

W ZWIĄZKU ZE WZMOŻONYM ZAINTERESOWNIEM SPÓŁKAMI Z HISTORIĄ OD POCZĄTKU ROKU W CHWILI OBECNEJ PROSIMY KIEROWAĆ PYTANIA O PODMIOTY NA ADRES E-MAIL . NA ZAPYTANIA BĘDZIEMY ODPOWIADAĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI JAK NAJSZYBCIEJ. PRZEZ NAJBLIŻSZE 90 DNI NIE BĘDZIEMY UMIESZCZAĆ PARAMETRÓW PODMIOTÓW NA GIEŁDZIE SPÓŁEK.

W ramach "Giełdy spółek" oferujemy następujące spółki z o.o. , spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne na sprzedaż:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA (S.K.A.)  z  2019 roku

(1 rok)                                                SPRZEDANA

(Nr oferty: WA/2019/17)

 

Rok utworzenia: 2019

Siedziba: Warszawa (możliwość zmiany siedziby)

Województwo: mazowieckie

Kapitał akcyjny: 50.000,- złotych (akcje na okaziciela)

Przedmiot działalności: (PKD 70.10.Z) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych   (możliwość zmiany na inne PKD)

 

UWAGI:

Konto bankowe: aktywne

Czynny podatnik VAT: nie

Zobowiązania: brak

Zobowiązania podatkowe i zus: brak

Majątek trwały: brak

Komandytariuszem jest sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 5.000 zł , akcjonarjuszem jest druga spółka z o.o.

Notarialne poświadczenie braku zobowiązań

 

CENA: 33.000 złotych (dodatkowo opłaty notarialne oraz opłata sądowa za zmianę w KRS) 

 

Dodatkowo w cenie przygotowanie dokumentacji zmianowej i zgłoszenie zmian do KRS

Możliwość zarejestrowania adresu spółki w prestiżowej lokalizacji w Śródmiesciu Warszawy .

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

SPÓŁKA Z O.O.  z  1994 roku - (27 letnia) SPRZEDANA

(Nr oferty: WA/1994/16)                                        

 

Rok utworzenia: 1994

Siedziba: Warszawa (możliwość zmiany siedziby)

Województwo: mazowieckie

Kapitał zakładowy: 120.000,- złotych (pokryty gotówką)

Przedmiot działalności: pełne PKD (profil :zarządzanie)

(zarejestrowana umowa spółki zawiera wszystkie dopuszczalne PKD)

(możliwość zmiany na inne PKD)

 

UWAGI:

Spółka posiada pełną dokumentację korporacyjną i handową (w wersji papierowej i elektronicznej) od początku działalności (tj. od 1994 roku do chwili obecnej) Spółka posiada wpis RHB (przedsiębiorstwo)

 

Czynny podatnik VAT: nie

Zobowiązania: brak

Zobowiązania podatkowe i zus: brak

Majątek trwały: brak

Spółka nie zatrudnia pracowników, ani zleceniobiorców

Sprawozdania finansowe od 1994 roku do 2019 składane do sądu i urzędu skarbowego w terminie ustawowym.

 

Notarialne poświadczenie braku zobowiązań

 

CENA: 155.000 złotych  (nie obejmuje wartości kapitału zakładowego w kasie spółki, dodatkowo opłaty notarialne oraz opłata sądowa za zmianę wpisu w KRS)

 

Dodatkowo w cenie przygotowanie dokumentacji zmianowej i zgłoszenie zmian do KRS

Możliwość zarejestrowania adresu spółki w prestiżowej lokalizacji w Śródmiesciu Warszawy .

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SPÓŁKA Z O.O.  z  2013 roku - (8 letnia)  SPRZEDANA

(Nr oferty: OP/2013/75)

 

Rok utworzenia: 2013

Siedziba: Opole (możliwość zmiany siedziby)

Województwo: opolskie

Kapitał zakładowy: 5.000,- złotych (pokryty gotówką)

Przedmiot działalności: PEŁNE PKD (PROFIL BUDOWNICTWO 130 POZYCJI)

 

UWAGI:

Konto bankowe: aktywne

Czynny podatnik VAT: nie

Zobowiązania: brak

Zobowiązania podatkowe i zus: brak

Majątek trwały: brak

Spółka nie zatrudnia pracowników, ani zleceniobiorców

Sprawozdania finansowe od 2013 r. składane do sądu i urzędu skarbowego w terminie ustawowym

 

Notarialne poświadczenie braku zobowiązań

 

CENA ZA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE  26.000 złotych (nie obejmuje wartości kapitału zakładowego w kasie spółki, opłat notarialnych związanych z zakupem udziałów oraz opłaty sądowej za zmianę wpisu w KRS) 

Dodatkowo w cenie przygotowanie dokumentacji zmianowej i zgłoszenie zmian do KRS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SPÓŁKA Z O.O.  z  1994 roku - (27letnia) SPRZEDANA

(Nr oferty: PO/1994/005)
 

Rok utworzenia: 1994

Siedziba: Poznań (możliwość zmiany siedziby)

Województwo: wielkopolskie

Kapitał zakładowy: 50.000,- złotych (pokryty gotówką)

Przedmiot działalności: PEŁNE PKD  (PROFIL BUDOWNICTWO)

Wpis RHB (przedsiębiorstwo)

UWAGI:

Konto bankowe: aktywne od początku działalności !!!

Czynny podatnik VAT: nie

Zobowiązania: brak

Zobowiązania podatkowe i zus: brak

Majątek trwały: brak

Spółka nie zatrudnia pracowników, ani zleceniobiorców (zatrudniała w przeszłości)

Sprawozdania finansowe składane do sądu i urzędu skarbowego w terminie ustawowym , wzorowo od samego początku.

Pełna dokumentacja papierowa i elektroniczna z calego okresu działalności

 

Notarialne poświadczenie braku zobowiązań

 

CENA: 169.000 złotych (nie obejmuje wartości kapitału zakładowego w kasie spółki , dodatkowo opłaty notarialne oraz opłata sądowa za zmiane wpisu w KRS ) 

 

Dodatkowo w cenie przygotowanie dokumentacji zmianowej i zgłoszenie zmian do KRS

Możliwość zarejestrowania adresu spółki w prestiżowej lokalizacji w Śródmiesciu Warszawy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SPÓŁKA LTD z siedzibą w Londynie  , Wielka Brytania

SPRZEDANA

(Nr oferty: LO/63)

Siedziba: Londyn

Kapitał zakładowy powyżej 300.000,- GBP

 

UWAGI:

Spółka posiada swój oddział zarejestrowany w KRS w Polsce z aktywnym rachunkiem bankowym. Drugim dyrektorem jest osoba prawna.  Podmiot posiada pełną dokumentację w języku polskim

 

Złożone i zarejstrowane sprawozdanie finansowe

 

CENA ZA 100% akcji - 7500 GBP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPÓŁKA Z O.O.  z  2013 roku

(8 lat)                                                 SPRZEDANA

(Nr oferty: GD/2013/92)

 

Rok utworzenia: 2013

Siedziba: GDAŃSK  (możliwość zmiany siedziby)

Województwo: pomorskie

Kapitał akcyjny: 5.000,- złotych (pokryty gotówka)

Przedmiot działalności: Komercja i handel (możliwość zmiany)

 

UWAGI:

Konto bankowe: aktywne

Czynny podatnik VAT: nie

Zobowiązania: brak

Zobowiązania podatkowe i zus: brak

Majątek trwały: brak

Spółka nie zatrudnia pracowników, ani zleceniobiorców

Sprawozdania finansowe do sądu i urzędu skarbowego skladane na bieżąco

Notarialne poświadczenie braku zobowiązań

 

CENA: 24.500 złotych (nie obejmuje wartości kapitału zakładowego w kasie spółki, opłat notarialnych związanych z zakupem udziałów oraz opłaty sądowej za zmianę wpisu w KRS)

 

Dodatkowo w cenie przygotowanie dokumentacji zmianowej i zgłoszenie zmian do KRS

Możliwość zarejestrowania adresu spółki w prestiżowej lokalizacji w Śródmiesciu Warszawy .

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPÓŁKA S.R.O z siedzibą w Pradze  , Czechy

SPRZEDANE

(Nr oferty: PR/138)

Siedziba: Praga

Kapitał zakładowy :100.000 KCS

 

UWAGI:

Spółka aktywna, bez zobowiązań.

Aktywny rachunek bankowy w czeskim banku !

Statut/umowa spółki w formie aktu notarialnego (mozliwość zarejestrowania kilku udziałowców ! )

 

 

CENA ZA 100% udziałów - 5.100 EUR

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPÓŁKA Z O.O.  z  2009 roku - (12 letnia) SPRZEDANE

(Nr oferty: WA/2009/67)                                        

 

Rok utworzenia: 2009

Siedziba: Warszawa (możliwość zmiany siedziby)

Województwo: mazowieckie

Kapitał zakładowy: 250.000,- złotych (pokryty gotówką)

Przedmiot działalności: pełne PKD (profil :usługi i komercja)

 

UWAGI:

Konto bankowe: aktywne

Czynny podatnik VAT: nie

Zobowiązania: brak

Zobowiązania podatkowe i zus: brak

Majątek trwały: brak

Spółka nie zatrudnia pracowników, ani zleceniobiorców

Sprawozdania finansowe  składane do sądu i urzędu skarbowego na bieżąco.

 

Notarialne poświadczenie braku zobowiązań

 

CENA: 30.000 złotych  (nie obejmuje wartości kapitału zakładowego w kasie spółki, dodatkowo opłaty notarialne oraz opłata sądowa za zmianę wpisu w KRS)

 

Dodatkowo w cenie przygotowanie dokumentacji zmianowej i zgłoszenie zmian do KRS

Możliwość zarejestrowania adresu spółki w prestiżowej lokalizacji w Śródmiesciu Warszawy .

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPÓŁKA Z O.O.  z  2016 roku - (5 letnia)

(Nr oferty: WA/2016/66)               SPRZEDANE                        

 

Rok utworzenia: 2016

Siedziba: Warszawa (możliwość zmiany siedziby)

Województwo: mazowieckie

Kapitał zakładowy: 50.000,- złotych (pokryty gotówką)

Przedmiot działalności: pełne PKD (profil :zarządzanie)

(zarejestrowana umowa spółki zawiera wszystkie dopuszczalne PKD)

(możliwość zmiany na inne PKD)

 

UWAGI:

Spółka posiada obroty w wysokości 1.000.000 złotych

Konto bankowe: aktywne

Czynny podatnik VAT: nie

Zobowiązania: brak

Zobowiązania podatkowe i zus: brak

Majątek trwały: brak

Spółka nie zatrudnia pracowników, ani zleceniobiorców

Sprawozdania finansowe składane do sądu i urzędu skarbowego na bieżąco.

 

Notarialne poświadczenie braku zobowiązań

 

CENA: 45.000 złotych  (nie obejmuje wartości kapitału zakładowego w kasie spółki, dodatkowo opłaty notarialne oraz opłata sądowa za zmianę wpisu w KRS)

 

Dodatkowo w cenie przygotowanie dokumentacji zmianowej i zgłoszenie zmian do KRS

Możliwość zarejestrowania adresu spółki w prestiżowej lokalizacji w Śródmiesciu Warszawy .

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gotowe spółki z o.o. i komandytowe - sprzedaż i kupno

Zapraszamy do złożenia do "GIEŁDY SPÓŁEK" serwisu SPOLKI24.com oferty zakupu lub sprzedaży spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki z o.o. spółki komandytowej, spółki akcyjnej lub spółki komandytowo - akcyjnej, pocztą elektroniczną,  telefonicznie lub osobiście w biurze SPOLKI24.com w centrum Warszawy, przy ul. Żurawiej 47. 

W przypadku zamiaru sprzedaży spółki lub nabycia istniejącej spółki, prosimy o podanie preferowanej formy prawnej spółki (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa lub spółka komandytowo - akcyjna), przedmiotu działalności, wysokości kapitału oraz podanie innych istotnych informacji.

W ramach "GIEŁDY SPÓŁEK" serwisu SPOLKI.24.com pośredniczymy w sprzedaży i nabyciu udziałów / akcji w spółkach, które nie prowadziły działalności, jak i w podmiotach aktywnych, nieaktywnych, zawieszonych lub będących w procesie likwidacji.

Mając na uwadze dobro naszych klientów w ramach "GIEŁDY SPÓŁEK" pośredniczymy wyłącznie w sprzedaży i nabyciu akcji / udziałów w spółkach niezadłużonych, nie zagrożonych upadłością, które regularnie sporządzały i składały sprawozdania finansowe do urzędu skarbowego i KRS.