Poland English Russian Ukrainian

Sprzedaż spółek z o.o.

Giełda spółek

W ZWIĄZKU ZE WZMOŻONYM ZAINTERESOWNIEM SPÓŁKAMI Z HISTORIĄ OD POCZĄTKU ROKU W CHWILI OBECNEJ PROSIMY KIEROWAĆ PYTANIA O PODMIOTY NA ADRES E-MAIL . NA ZAPYTANIA BĘDZIEMY ODPOWIADAĆ W MIARĘ MOŻLIWOŚCI JAK NAJSZYBCIEJ. PRZEZ NAJBLIŻSZE 90 DNI NIE BĘDZIEMY UMIESZCZAĆ PARAMETRÓW PODMIOTÓW NA GIEŁDZIE SPÓŁEK.

W ramach "Giełdy spółek" oferujemy następujące spółki z o.o. , spółki komandytowe oraz spółki komandytowo - akcyjne na sprzedaż:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA (S.K.A.)  z  2019 roku

(1 rok)                                                SPRZEDANA

(Nr oferty: WA/2019/17)

 

Rok utworzenia: 2019

Siedziba: Warszawa (możliwość zmiany siedziby)

Województwo: mazowieckie

Kapitał akcyjny: 50.000,- złotych (akcje na okaziciela)

Przedmiot działalności: (PKD 70.10.Z) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych   (możliwość zmiany na inne PKD)

 

UWAGI:

Konto bankowe: aktywne

Czynny podatnik VAT: nie

Zobowiązania: brak

Zobowiązania podatkowe i zus: brak

Majątek trwały: brak

Komandytariuszem jest sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 5.000 zł , akcjonarjuszem jest druga spółka z o.o.

Notarialne poświadczenie braku zobowiązań

 

CENA: 33.000 złotych (dodatkowo opłaty notarialne oraz opłata sądowa za zmianę w KRS) 

 

Dodatkowo w cenie przygotowanie dokumentacji zmianowej i zgłoszenie zmian do KRS

Możliwość zarejestrowania adresu spółki w prestiżowej lokalizacji w Śródmiesciu Warszawy .

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

SPÓŁKA Z O.O.  z  1994 roku - (27 letnia) SPRZEDANA

(Nr oferty: WA/1994/16)                                        

 

Rok utworzenia: 1994

Siedziba: Warszawa (możliwość zmiany siedziby)

Województwo: mazowieckie

Kapitał zakładowy: 120.000,- złotych (pokryty gotówką)

Przedmiot działalności: pełne PKD (profil :zarządzanie)

(zarejestrowana umowa spółki zawiera wszystkie dopuszczalne PKD)

(możliwość zmiany na inne PKD)

 

UWAGI:

Spółka posiada pełną dokumentację korporacyjną i handową (w wersji papierowej i elektronicznej) od początku działalności (tj. od 1994 roku do chwili obecnej) Spółka posiada wpis RHB (przedsiębiorstwo)

 

Czynny podatnik VAT: nie

Zobowiązania: brak

Zobowiązania podatkowe i zus: brak

Majątek trwały: brak

Spółka nie zatrudnia pracowników, ani zleceniobiorców

Sprawozdania finansowe od 1994 roku do 2019 składane do sądu i urzędu skarbowego w terminie ustawowym.

 

Notarialne poświadczenie braku zobowiązań

 

CENA: 155.000 złotych  (nie obejmuje wartości kapitału zakładowego w kasie spółki, dodatkowo opłaty notarialne oraz opłata sądowa za zmianę wpisu w KRS)

 

Dodatkowo w cenie przygotowanie dokumentacji zmianowej i zgłoszenie zmian do KRS

Możliwość zarejestrowania adresu spółki w prestiżowej lokalizacji w Śródmiesciu Warszawy .

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SPÓŁKA Z O.O.  z  2013 roku - (8 letnia)  SPRZEDANA

(Nr oferty: OP/2013/75)

 

Rok utworzenia: 2013

Siedziba: Opole (możliwość zmiany siedziby)

Województwo: opolskie

Kapitał zakładowy: 5.000,- złotych (pokryty gotówką)

Przedmiot działalności: PEŁNE PKD (PROFIL BUDOWNICTWO 130 POZYCJI)

 

UWAGI:

Konto bankowe: aktywne

Czynny podatnik VAT: nie

Zobowiązania: brak

Zobowiązania podatkowe i zus: brak

Majątek trwały: brak

Spółka nie zatrudnia pracowników, ani zleceniobiorców

Sprawozdania finansowe od 2013 r. składane do sądu i urzędu skarbowego w terminie ustawowym

 

Notarialne poświadczenie braku zobowiązań

 

CENA ZA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE  26.000 złotych (nie obejmuje wartości kapitału zakładowego w kasie spółki, opłat notarialnych związanych z zakupem udziałów oraz opłaty sądowej za zmianę wpisu w KRS) 

Dodatkowo w cenie przygotowanie dokumentacji zmianowej i zgłoszenie zmian do KRS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SPÓŁKA Z O.O.  z  1994 roku - (27letnia) SPRZEDANA

(Nr oferty: PO/1994/005)
 

Rok utworzenia: 1994

Siedziba: Poznań (możliwość zmiany siedziby)

Województwo: wielkopolskie

Kapitał zakładowy: 50.000,- złotych (pokryty gotówką)

Przedmiot działalności: PEŁNE PKD  (PROFIL BUDOWNICTWO)

Wpis RHB (przedsiębiorstwo)

UWAGI:

Konto bankowe: aktywne od początku działalności !!!

Czynny podatnik VAT: nie

Zobowiązania: brak

Zobowiązania podatkowe i zus: brak

Majątek trwały: brak

Spółka nie zatrudnia pracowników, ani zleceniobiorców (zatrudniała w przeszłości)

Sprawozdania finansowe składane do sądu i urzędu skarbowego w terminie ustawowym , wzorowo od samego początku.

Pełna dokumentacja papierowa i elektroniczna z calego okresu działalności

 

Notarialne poświadczenie braku zobowiązań

 

CENA: 169.000 złotych (nie obejmuje wartości kapitału zakładowego w kasie spółki , dodatkowo opłaty notarialne oraz opłata sądowa za zmiane wpisu w KRS ) 

 

Dodatkowo w cenie przygotowanie dokumentacji zmianowej i zgłoszenie zmian do KRS

Możliwość zarejestrowania adresu spółki w prestiżowej lokalizacji w Śródmiesciu Warszawy.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SPÓŁKA LTD z siedzibą w Londynie  , Wielka Brytania

SPRZEDANA

(Nr oferty: LO/63)

Siedziba: Londyn

Kapitał zakładowy powyżej 300.000,- GBP

 

UWAGI:

Spółka posiada swój oddział zarejestrowany w KRS w Polsce z aktywnym rachunkiem bankowym. Drugim dyrektorem jest osoba prawna.  Podmiot posiada pełną dokumentację w języku polskim

 

Złożone i zarejstrowane sprawozdanie finansowe

 

CENA ZA 100% akcji - 7500 GBP

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPÓŁKA Z O.O.  z  2013 roku

(8 lat)                                                 SPRZEDANA

(Nr oferty: GD/2013/92)

 

Rok utworzenia: 2013

Siedziba: GDAŃSK  (możliwość zmiany siedziby)

Województwo: pomorskie

Kapitał akcyjny: 5.000,- złotych (pokryty gotówka)

Przedmiot działalności: Komercja i handel (możliwość zmiany)

 

UWAGI:

Konto bankowe: aktywne

Czynny podatnik VAT: nie

Zobowiązania: brak

Zobowiązania podatkowe i zus: brak

Majątek trwały: brak

Spółka nie zatrudnia pracowników, ani zleceniobiorców

Sprawozdania finansowe do sądu i urzędu skarbowego skladane na bieżąco

Notarialne poświadczenie braku zobowiązań

 

CENA: 24.500 złotych (nie obejmuje wartości kapitału zakładowego w kasie spółki, opłat notarialnych związanych z zakupem udziałów oraz opłaty sądowej za zmianę wpisu w KRS)

 

Dodatkowo w cenie przygotowanie dokumentacji zmianowej i zgłoszenie zmian do KRS

Możliwość zarejestrowania adresu spółki w prestiżowej lokalizacji w Śródmiesciu Warszawy .

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPÓŁKA S.R.O z siedzibą w Pradze  , Czechy

SPRZEDANE

(Nr oferty: PR/138)

Siedziba: Praga

Kapitał zakładowy :100.000 KCS

 

UWAGI:

Spółka aktywna, bez zobowiązań.

Aktywny rachunek bankowy w czeskim banku !

Statut/umowa spółki w formie aktu notarialnego (mozliwość zarejestrowania kilku udziałowców ! )

 

 

CENA ZA 100% udziałów - 5.100 EUR

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPÓŁKA Z O.O.  z  2009 roku - (12 letnia) SPRZEDANE

(Nr oferty: WA/2009/67)                                        

 

Rok utworzenia: 2009

Siedziba: Warszawa (możliwość zmiany siedziby)

Województwo: mazowieckie

Kapitał zakładowy: 250.000,- złotych (pokryty gotówką)

Przedmiot działalności: pełne PKD (profil :usługi i komercja)

 

UWAGI:

Konto bankowe: aktywne

Czynny podatnik VAT: nie

Zobowiązania: brak

Zobowiązania podatkowe i zus: brak

Majątek trwały: brak

Spółka nie zatrudnia pracowników, ani zleceniobiorców

Sprawozdania finansowe  składane do sądu i urzędu skarbowego na bieżąco.

 

Notarialne poświadczenie braku zobowiązań

 

CENA: 30.000 złotych  (nie obejmuje wartości kapitału zakładowego w kasie spółki, dodatkowo opłaty notarialne oraz opłata sądowa za zmianę wpisu w KRS)

 

Dodatkowo w cenie przygotowanie dokumentacji zmianowej i zgłoszenie zmian do KRS

Możliwość zarejestrowania adresu spółki w prestiżowej lokalizacji w Śródmiesciu Warszawy .

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPÓŁKA Z O.O.  z  2016 roku - (5 letnia)

(Nr oferty: WA/2016/66)               SPRZEDANE                        

 

Rok utworzenia: 2016

Siedziba: Warszawa (możliwość zmiany siedziby)

Województwo: mazowieckie

Kapitał zakładowy: 50.000,- złotych (pokryty gotówką)

Przedmiot działalności: pełne PKD (profil :zarządzanie)

(zarejestrowana umowa spółki zawiera wszystkie dopuszczalne PKD)

(możliwość zmiany na inne PKD)

 

UWAGI:

Spółka posiada obroty w wysokości 1.000.000 złotych

Konto bankowe: aktywne

Czynny podatnik VAT: nie

Zobowiązania: brak

Zobowiązania podatkowe i zus: brak

Majątek trwały: brak

Spółka nie zatrudnia pracowników, ani zleceniobiorców

Sprawozdania finansowe składane do sądu i urzędu skarbowego na bieżąco.

 

Notarialne poświadczenie braku zobowiązań

 

CENA: 45.000 złotych  (nie obejmuje wartości kapitału zakładowego w kasie spółki, dodatkowo opłaty notarialne oraz opłata sądowa za zmianę wpisu w KRS)

 

Dodatkowo w cenie przygotowanie dokumentacji zmianowej i zgłoszenie zmian do KRS

Możliwość zarejestrowania adresu spółki w prestiżowej lokalizacji w Śródmiesciu Warszawy .

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gotowe spółki z o.o. i komandytowe - sprzedaż i kupno

Zapraszamy do złożenia do "GIEŁDY SPÓŁEK" serwisu SPOLKI24.com oferty zakupu lub sprzedaży spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki z o.o. spółki komandytowej, spółki akcyjnej lub spółki komandytowo - akcyjnej, pocztą elektroniczną,  telefonicznie lub osobiście w biurze SPOLKI24.com w centrum Warszawy, przy ul. Żurawiej 47. 

W przypadku zamiaru sprzedaży spółki lub nabycia istniejącej spółki, prosimy o podanie preferowanej formy prawnej spółki (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa lub spółka komandytowo - akcyjna), przedmiotu działalności, wysokości kapitału oraz podanie innych istotnych informacji.

W ramach "GIEŁDY SPÓŁEK" serwisu SPOLKI.24.com pośredniczymy w sprzedaży i nabyciu udziałów / akcji w spółkach, które nie prowadziły działalności, jak i w podmiotach aktywnych, nieaktywnych, zawieszonych lub będących w procesie likwidacji.

Mając na uwadze dobro naszych klientów w ramach "GIEŁDY SPÓŁEK" pośredniczymy wyłącznie w sprzedaży i nabyciu akcji / udziałów w spółkach niezadłużonych, nie zagrożonych upadłością, które regularnie sporządzały i składały sprawozdania finansowe do urzędu skarbowego i KRS. 

 

Sprzedaż spółek z oo, spółki z oo na sprzedaż

Prowadzenie firmy to żmudna praca, od której nie można wziąć urlopu. Samo założenie przedsiębiorstwa w zależności od formy organizacyjno- prawnej jest długotrwałe i wymaga przygotowania dziesiątek dokumentów, składanych w odpowiednich urzędach. Istnieje jednakże alternatywa dla osób, które chcą prowadzić swój biznes już dziś, ponieważ zarejestrowany i gotowy do funkcjonowania podmiot można nabyć na specjalnych giełdach. Jak wygląda sprzedaż spółek z oo i czy jest to korzystna dla kupca transakcja? 

 

Na czym polega usługa?

 

Giełda spółek skupia osoby chcące sprzedać gotowy podmiot oraz te, które poszukują przygotowanej do prowadzenia działalności firmy. Doświadczeni pośrednicy skrupulatnie badają zdolność poszczególnych spółek do funkcjonowania, a także dbają, by nabywcy kupowali jedynie bezpieczne firmy bez zadłużenia i zagrożenia upadłością. Przedsiębiorca może samodzielnie przeglądać katalog dostępnych do nabycia firm lub zgłosić się bezpośrednio do pracownika giełdy, który według podanych przez klienta kryteriów opracuje listę pasujących do zakupu spółek. Nabycie i sprzedaż spółek z oo jest bezpieczna i w pełni legalna. 

 

Zaufani profesjonaliści 

 

Tym, co wyróżnia giełdę Spółki24 jest profesjonalizm pracowników obsługujących klientów. Odpowiadamy na wszelkie ogłoszenia typu "sprzedam spółki z oo" i szczegółowo dowiadujemy się na temat ich kondycji oraz zbieramy dane na temat możliwych do wystąpienia zagrożeń. Dostępne na giełdzie podmioty to bezpieczne firmy, które przeszły szczegółową weryfikacje i zdolne są do działalności zaraz po nabyciu przez zainteresowanego przedsiębiorcę.

 

Bogata giełda spółek 

 

Nabywanie podmiotów odbywa się za pośrednictwem specjalnej giełdy, na której zaprezentowane są spółki z oo na sprzedaż. Pośrednicy szczegółowo weryfikują przedsiębiorców zgłaszających oferty zbycia podmiotów gospodarczych, a następnie informacje na temat poszczególnych spółek umieszczają do publicznej wiadomości. Na giełdzie udostępnionej nabywcom znajdują się zarówno spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółki komandytowo- akcyjne. Wśród szczegółowych informacji, które można zdobyć na podstawie analizy giełdy wyróżnia się: 

  1. Formę organizacyjno- prawną, którą posiada podmiot, a także miejsce zlokalizowania jego siedziby. 
  2. Szczegółowe informacje na temat tego, czy firma posiada NIP, REGON, a także moment, w którym została ona zarejestrowana. 
  3. Dane na temat zarejestrowanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.
  4. Informacje o zatrudnionych osobach, kapitale akcyjnym i rachunku bankowym. 

     Obok danych związanych z bezpośrednią działalnością, którą posiada spółka z oo na sprzedaż podana jest także dokłada cena jej zakupu. 

 

Korzyści, które zyskujesz

 

Zakup spółki z o.o. przygotowanej do prowadzenia działalności ma wiele zalet. Dla przedsiębiorców jest to przede wszystkim wypracowana przez poprzedniego właściciela marka, która dzięki kilku latom obecności na rynku posiada już pewną pozycję w świadomości klientów oraz między konkurentami. Ponadto warto zwracać uwagę na oferty typu "sprzedam sp z oo" ze względu na bazę klientów, którą najczęściej posiadają takie podmioty. Należy pamiętać, że nabywając podmiot gospodarczy wraz z jego pełnymi danymi i nazwą wchodzimy w posiadanie dotychczasowych odbiorców spółki. Oczywiście istnieje opcja zmiany nazwy firmy przez nowego właściciela, jednakże nie powinno to wpłynąć znacząco na bazę klientów. 

Dodatkowe korzyści z nabywania gotowych do działania spółek z o.o. posiadają w szczególności przedsiębiorcy z branży transportowej. Poszukiwanie gotowego podmiotu na giełdzie spółek uwzględnia bowiem posiadanie przez niego licencji transportowej, której zdobycie wiąże się ze skomplikowanymi formalnościami. Kupno gotowej spółki, która posiada ten rodzaj pozwolenia umożliwia przedsiębiorcy legalne działanie w swojej branży. 

Prowadzenie własnej działalności w formie spółki z o.o. nie musi obejmować jej żmudnego gruntowania. Specjalistyczne giełdy spółek, takie jak Spółki24 pozwalają przedsiębiorcom w bezpieczny sposób nabyć interesujące ich podmioty wraz z pełnym kompletem dokumentacji. Sprzedaż spółki z oo odbywa się pod czujnym okiem pośredników, którzy dbają o bezpieczeństwo transakcji. Wszystko po to, by prowadzona działalność w nabytej spółce od początku funkcjonowała sprawnie. 

Spółki24.com

Copyright © 2022 Spółki Na Sprzedaż. Wszelkie prawa zastrzeżone design by GreenMouse

ul. Żurawia 47 lok.219 00-680 Warszawa
+48 787 087 444 +48 22 629 32 31 info@spolki24.com