Poland English Russian Ukrainian

Gotowe spółki na sprzedaż

Oferujemy do kupienia zarejestrowane spółki prawa handlowego:

spółki24

Jedynym udziałowcem w każdej z oferowanych do sprzedaży spółek, posiadającym 100% udziałów jest nasza firma.

Spółki do kupienia

Oferowane do sprzedaży spółki posiadają numer KRS, NIP, REGON oraz komplet pozostałych dokumentów założycielskich, złożony we właściwym urzędzie skarbowym NIP-8 oraz aktywny rachunek bankowy. Spółki S24, spółki z umową w formie aktu notarialnego oraz spółki zagraniczne nie nigdy wcześniej nie prowadziły żadnych operacji gospodarczych, nie posiadają aktywów, pracowników, ani zobowiązań handlowych. Żadna ze spółek nie korzystała z dopłat, pożyczek, kredytów, jak również innego dofinansowania.

Gotowa spółka na sprzedaż

Każda z oferowanych przez nas spółek, w tym spółki z tzw. historią działalności posiadają pełną dokumentację do wglądu w biurze SPOLKI24.com w centrum Warszawy, przy ul. Żurawiej 47.

W ramach zakupu spółki w naszej Firmie, każdy nabywca udziałów otrzymuje kompleksową obsługę prawną związaną z nabyciem udziałów.

Obsługa prawna przy każdej transakcji nabycia udziałów obejmuje:

  • organizację zawarcia umowy zbycia udziałów w kancelarii notarialnej (przygotowujemy komplet wymaganej dokumentacji),
  • organizację zgromadzenia wspólników, w ramach którego dokonywana jest zmiana składu zarządu spółki,
  • zgłoszenie zmiany składu wspólników i składu nowego zarządu do sądu rejestrowego (przygotowujemy komplet dokumentów i dokonujemy zgłoszenia do sądu rejestrowego),
  • zgłoszenie zmiany do urzędu skarbowego.

Na życzenie nowych wspólników, służymy pomocą we przeprowadzaniu innych zmian w sądzie rejestrowym i urzędach.

Rekomendujemy wyłącznie optymalne rozwiązania.

Zapraszamy na podstronę Giełda spółek, gdzie prezentujemy gotowe spółki z historią.

Spolki24 Sprzedaż Gotowych Spółek

Zapytaj o spółkę
 

Masz pytanie, skontaktuj się z nami:


+48 730 178 897

lub

+48 22 629 32 31

 

e-mail: info@spolki24.com